MENU

BLACKJACK

Trò chơi này còn được gọi là 21 (Twenty One). Đây là trò chơi bài được biết đến nhiều nhất.
Giữa Dealer và người chơi, người có tổng lá bài bằng 21 hoặc có số gần với số 21 nhất sẽ là người chiến thắng.

Bàn chơi

게임테이블 이미지

Hand Combination
blackjackblackjackYou may double on any two cardsYou may split any pairIf you split aces, you jet on hit on each
  • Sau khi đặt cược, tất cả người chơi và Dealer được nhận 2 lá bài.
  • Dealer mở 1 trong những lá bài của mình.
  • Dealer phải bắt buộc phải rút thêm lá bài cho đến khi tổng của các lá bài là 17.
  • Người chơi có thể (Hit) hoặc không thể (Stay) nhận thêm lá bài trong phạm vi tổng của các lá bài không vượt quá 21.
Giá trị của lá bài

블랙잭 카드의 가치 / 다이아  A = 1 or 10, 스페이스 K 하트  Q 크로버  J = 10, 그 외의 카드는 카드에 표시된 숫자로 계산

  • Ace được tính là 1 hoặc 11.
  • King, Queen và Jack được tính là 10 cho mỗi loại.
  • Các lá bài được tính bằng con số hiển thị trên lá bài.
Blackjack

Nếu tổng của 2 lá bài đầu tiên là 21, quý khách sẽ nhận được 1,5 lần số tiền thanh toán đặt cược (1,5 đến 1).

Bust

Nếu tổng của các lá bài vượt quá 21, quý khách sẽ bị mất tiền đặt cược.

Push

Nếu tổng lá bài của người chơi và Dealer bằng nhau thì hai bên hòa.

Stay

Vẫy tay sang trái và sang phải ở trên bàn.
Điều này có nghĩa là người chơi không muốn lấy thêm lá bài. Nếu tổng các lá bài của Dealer lớn hơn 17 thì sẽ không thể lấy thêm lá bài.

Hit

Gõ tay lên bàn.
Điều này có nghĩa là ngoài 2 lá bài đầu tiên, người chơi muốn Dealer cho mình thêm lá bài.

Pair Bet

Điều này có nghĩa là người chơi đã phỏng đoán rằng 2lá bài đầu tiên mà mình sẽ nhận có cùng giá trị và đặt cược.
Nếu đúng như vậy, người chơi sẽ được trả gấp 11 lần số tiền cược của mình.

Surrender

Điều này có nghĩa là người chơi phán đoán rằng mình không thể thắng Deakr bằng 2 lá bài đầu tiên của mình nên bỏ cuộc.
Trong trường hợp này, người chơi bị mất 1/2 số tiền đặt cược ban đầu.

Insurance

Nếu lá bài mở của Dealer là Ace thì người chơi có thể đặt tiền bảo hiểm trong vòng 1/2 số tiền đặt cược.
- Nếu Dealer là Blackjack - quý khách sẽ nhận gấp đôi số tiền bảo hiểm.
- Nếu Dealer không phải là Blackjack - quý khách sẽ sẽ mất tiền bảo hiểm.

Even Money

Nếu lá bài mở của Dealer là Ace thì sẽ kiểm tra người chơi nào có trong tay Blackjack trước khi bảo hiểm để kiểm tra có Even Money hay không.
Nếu chọn Even Money thì ngay lập tức, quý khách sẽ nhận gấp 1 lần tiền đặt cược của mình.
(Nếu người chơi là Blackjack trong khi người chơi đã không lựa chọn Even Money thì sẽ được xử lý là Push.)

Double Down

Có thể đặt cược thêm trong phạm vi số tiền đặt cược hiện tại của người chơi với điều kiện chỉ nhận thêm 1 lá bài theo yêu cầu của người chơi.

Split

Nếu 2 lá bài đầu tiên mà người chơi nhận được có cùng số thì người chơi có thể chia hai lá bài đó rồi đặt cược riêng nhau rồi tiếp tục trò chơi.
이Lúc này, số tiền đặt cược phải bằng số tiền đặt cược ban đầu.